Bilimsel
Özet Kitabı
Program
Konuşmacılar
Sempozyum ve Paneller
Poster ve Sözlü Bildiriler
Fizyoloji Kongresi Konu Başlıkları
Bildiri Gönderimi
TFBD Genç Araştırıcı Bilimsel Yayın Ödülü

TFBD Genç Araştırıcı Bilimsel Yayın Ödülü

Genç Araştırıcı Ödülü için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2024 olarak belirlenmiştir.

Başvuru koşulları:

 • TFBD Genç Araştırıcı ödülü sadece birincilik ödülü olarak verilir. İkincilik veya üçüncülük ödülü verilmez. Ancak, gereğinde birden fazla başvuru birincilik ödülünü paylaşabilir.
 • Ödül alanlar TFBD kongresinde ilan edilir ve ödülü verilir.  Ödül sahibine ödülü kongre açılış günü takdim edilir ve ardından 10 dakikalık bir sunumla yayınını özetlemesi istenir.
 • Kongre tarihinde başvuru sahibi 35 yaşını doldurmamış olmalıdır.
 • Başvuru sahibi TFBD üyesi olmalıdır.
 • Bir araştırıcı bir dönemde bir başvuru yapabilir.
 • Daha önce bu ödülü kazanmış bir araştırıcı yeniden başvuruda bulunamaz.
 • Araştırma makalesinin SCI veya SCI-EXP kapsamında taranan bir dergide yayınlanmış olması gerekir. Başvuru tarihi itibariyle ‘bir önceki yılın Ocak ayından itibaren’ DOI numarası almış bir özgün araştırma makalesi ile yapılır.
 • Başvuru sahibi, makalede ilk isim olmalıdır ve kurumsal adresi Türkiye’de görünmelidir.

Başvuracak Adayın Yollaması Gereken Belgeler:

 • Başvuru dilekçesi (imzalı)
 • Başvuru Formu
 • Resimli özgeçmiş ve yayın listesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Makaledeki diğer yazarların imzalarının bulunduğu muvafakat formu
 • Özgün araştırma makalesi

Not: Gerekli belgeler öncelikle erdalagar@gmail.com ve halesoz@yahoo.com e posta adreslerine, orijinal nüshalar ise aşağıdaki iletişim adresine posta ile yollanmalıdır.

Prof. Dr. Erdal Ağar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Fizyoloji Anabilim Dalı, 55139 
Atakum / SAMSUN