Davet Yazısı Davet Yazısı
Program Program
Sempozyum ve Paneller Sempozyum ve Paneller
TFBD Genç Araştırıcı Bilimsel Yayın Ödülü TFBD Genç Araştırıcı Bilimsel Yayın Ödülü
Bildiri Gönderimi Bildiri Gönderimi
Önemli Tarihler Önemli Tarihler

Haber & Duyurular

Davet yazısı eklenmiştir.

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD)

TFBD toplumun gereksinim duyduğu başta hekimler olmak üzere, sağlık personelinin ve veteriner hekimlerin yetişmesinde katkı sağlayan ve evrensel ölçekte bilgi üreten Fizyoloji mensuplarının kendilerini geliştirebilecekleri bilimsel ortamlar ve olanaklar yaratmak, ülkemizde her basamaktaki Fizyoloji eğitiminin kalite ve standartlarını belirlemek amacıyla bu alanda çalışan kişilerin karşılaştığı akademik ve idari sorunlara çözüm aramak ve Fizyoloji camiası içindeki iletişim olanaklarını artırmak gayesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğimiz Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, kurumsal kültürü ve güçlü kimliği ile ülkemizdeki tüm Fizyologların kendini ait hissettiği bir bilimsel dernek olmak vizyonuyla ilerlemektedir.


TFBD