Bilimsel
Özet Kitabı
Program
Konuşmacılar
Sempozyum ve Paneller
Poster ve Sözlü Bildiriler
Fizyoloji Kongresi Konu Başlıkları
Bildiri Gönderimi
TFBD Genç Araştırıcı Bilimsel Yayın Ödülü

Sempozyum ve Paneller

Panel Öneri Formu

Sempozyum Öneri Formu

Sempozyum ve Panel önerileri için son tarih 21 Temmuz 2023’tür.

Öneri formunuzu lütfen erdalagar@gmail.com adresine gönderiniz.