Kurullar
Kurullar

Kurullar

Onur Kurulu

Prof. Dr. Hamza Al (Sakarya Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Oğuz Karabay (Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı)

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Erdal Ağar (Başkan) (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram Yılmaz (Başkan Yardımcısı) (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Vural Küçükatay (Genel Sekreter) (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Numan Ermutlu (Sayman) (İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim Kutlu (Yazman) (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Töre (Üye) (İstanbul Atlas Üniversitesi)

Doç. Dr. Mümin Alper Erdoğan (Üye) (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)        Kongre Yerel Düzenleme Kurulu (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Cahit Bağcı (Başkan)

Doç. Dr. Songül Doğanay (Sekreter)

Doç. Dr. Gönül Gürol Çiftçi (Üye)

Doç. Dr. Derya Güzel Erdoğan (Üye)

Dr. Sevil Arabacı Tamer (Üye)

Araş. Gör. Fadime Köse (Üye)

Araş. Gör. Dr. Ali Yaylak (Üye)

Araş. Gör. Dr. Şeyma Bardakçı (Üye)Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hale Sayan Özaçmak (Başkan) (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Prof. Dr. Özgür Kasımay (Raportör) (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Ayar (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram Yılmaz (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Burcu Gemici Başol (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Eylem Taşkın Güven (Adıyaman Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Töre (İstanbul Atlas Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Baştuğ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nazan Dolu (Nişantaşı Üniversitesi)

Prof. Dr. Sinan Canpolat (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim Kutlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman Sandal (İnönü Üniversitesi)