Kurullar
Kurullar

Kurullar

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Erdal Ağar (Başkan) (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram Yılmaz (Başkan Yardımcısı) (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Vural Küçükatay (Genel Sekreter) (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Numan Ermutlu (Sayman) (İstanbul Atlas Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim Kutlu (Yazman) (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Töre (Üye) (İstanbul Atlas Üniversitesi)

Doç. Dr. Mümin Alper Erdoğan (Üye) (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)  

 

 

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hale Sayan Özaçmak (Başkan) (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi)

Prof. Dr. Özgür Kasımay (Raportör) (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Ayar (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Bayram Yılmaz (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Burcu Gemici Başol (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Eylem Taşkın Güven (Adıyaman Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Töre (İstanbul Atlas Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Yıldırım (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

Prof. Dr. Metin Baştuğ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nazan Dolu (Nişantaşı Üniversitesi)

Prof. Dr. Sinan Canpolat (Fırat Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim Kutlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman Sandal (İnönü Üniversitesi)