Bilimsel
Özet Kitabı
Program
Konuşmacılar
Sempozyum ve Paneller
Poster ve Sözlü Bildiriler
Fizyoloji Kongresi Konu Başlıkları
Bildiri Gönderimi
TFBD Genç Araştırıcı Bilimsel Yayın Ödülü

Fizyoloji Kongresi Konu Başlıkları

Kongrede sunulmak üzere önereceğiniz sözlü veya poster sunum bildirisini aşağıdaki ana başlıklardan biriyle ilişkilendiriniz.

 1. Hücre Fizyolojisi
 2. Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi
 3. Kan - İmmun Sistem Fizyolojisi
 4. Solunum Sistemi Fizyolojisi
 5. Sinir Sistemi Fizyolojisi
 6. Gastrointestinal Sistem Fizyolojisi
 7. Boşaltım Sistemi Fizyolojisi
 8. Endokrin - Metabolizma
 9. Üreme Sistemi Fizyolojisi
 10. Spor - Egzersiz Fizyolojisi
 11. Elektrofizyoloji
 12. Fizyoloji Eğitimi

Önemli not: Bildiri başvuruları hakem kurulu (Bilim Kurulu) tarafından değerlendirilecek ve buna göre kabul edilecektir.