Bilimsel
Özet Kitabı
Program
Konuşmacılar
Sempozyum ve Paneller
Poster ve Sözlü Bildiriler
Fizyoloji Kongresi Konu Başlıkları
Bildiri Gönderimi
TFBD Genç Araştırıcı Bilimsel Yayın Ödülü

Konuşmacılar  

 

 

Professor David Lomas

University College London
Division of Medicine
UCL Respiratory
London, UK
https://iris.ucl.ac.uk/iris/browse/profile?upi=DALOM96

 

 

Professor Paul Riley

University of Oxford
Department of Physiology, Anatomy & Genetics

Director of Institute of Developmental and Regenerative Medicine
Oxford, UK

https://www.dpag.ox.ac.uk/team/paul-riley

 

 

Professor Dmitri Rusakov
University College London
Queen Square Institute of Neurology
Clinical & Experimental Epilepsy
London, UK
https://profiles.ucl.ac.uk/46

 

 

Professor Giovanna Mallucci

University of Cambridge
Department of Neuroscience
Cambridge, UK
https://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?gm522

 

 

Professor Jennifer Pluznick

Johns Hopkins University
School of Medicine
Department of Physiology
Baltimore, MD, USA
https://pluznicklab.johnshopkins.edu/ https://www.ted.com/talks/

jennifer_pluznick_you_smell_with_your_body_not_just_your_nose

 

Sempozyum ve Panel Konuşmacıları

 

Prof. Dr. Berrak Yeğen
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
İstanbul

https://avesis.marmara.edu.tr/byegen

 

 

Prof. Dr. Akın Savaş Toklu

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Tıp Fakültesi

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı, İstanbul

https://avesis.istanbul.edu.tr/astoklu/

 

 

Prof. Dr. S. Sadi Kurdak

Çukurova Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Adana

https://avesis.cu.edu.tr/sskurdak/

 

 

Prof. Dr. Fadıl Özyener

Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Bursa

https://tip.uludag.edu.tr/fadil-ozyener

 

 

Prof. Dr. Metin Baştuğ

Ankara Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Ankara

https://avesis.ankara.edu.tr/bastug

 

 

Prof. Dr. Özgür Kasımay
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
İstanbul
https://avesis.marmara.edu.tr/ozgur.cakir

 

 

Prof. Dr. Mustafa Gül

Atatürk Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Erzurum
https://avesis.atauni.edu.tr/mgul

 

 

Prof. Dr. Halil Düzova
İnönü Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Malatya
https://avesis.inonu.edu.tr/halil.duzova

 

 

Prof. Dr. Burcu Gemici Başol

Yeditepe Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

İstanbul

 

 

Doç. Dr. Meltem Kolgazi

MAA Acıbadem Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

İstanbul

https://avesis.acibadem.edu.tr/meltem.kolgazi/egitim

 

 

Dr. Sevil Arabacı Tamer

Sakarya Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Fizyoloji Anabilim Dalı

Sakarya

https://sarabaci.sakarya.edu.tr/

 

 

Dr. Zarife Nigar Özdemir Kumral
Marmara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
İstanbul
https://avesis.marmara.edu.tr/znozdemir

 

 

Doç. Dr. Abdullah Arslan

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Tip Fakültesi

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı

Konya

www.erbakan.edu.tr/personel/3511/abdullah-arslan

 

 

Doç. Dr. Nazım Ata

https://www.linkedin.com/in/naz%C4%B1m-

ata-01ba2a34/?originalSubdomain=tr

 

 

Prof. Dr. Mehmet Kaya

Koç Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
İstanbul

https://kuttam.ku.edu.tr/kadromuz/akademik-kadro/

fakulte-uyeleri/mehmet-kaya/

 

 

Dr. Vincent Magloire

University College London

Queen Square Institute of Neurology

Clinical & Experimental Epilepsy

London, UK

https://www.ucl.ac.uk/ion/people/dr-vincent-magloire

 

Doç. Dr. Ahmet Şevki Taşkıran

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Sivas

https://avesis.cumhuriyet.edu.tr/ahmettaskiran

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi M. Sinem Ethemoğlu Sarı

Biruni Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
İstanbul

https://tip.biruni.edu.tr/index.php/category/

ana-bilim-dali/temel-tip-bilimleri/fizyoloji-ana-bilim-dali/

 

 

Dr. Kıvılcım Kılıç

Senior Research Scientist

Boston University

Neurophotonics Center

Boston, MA, USA

https://www.linkedin.com/in/k%C4%B1v%C4%B1lc%C4%B1m-k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7-18399296/

 

 

Dr. İdil Orhon

Radboud University

Medical Center

Kidney Physiology Group

Nijmegen, Netherlands

https://www.linkedin.com/in/idilorhon/?originalSubdomain=nl

 

 

Prof. Dr. Haluk Keleştimur

İstanbul Okan Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
İstanbul

https://www.okan.edu.tr/cv/haluk-kelestimur/

 

 

Prof. Dr. Sinan Canpolat

Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Elazığ

https://abs.firat.edu.tr/tr/sinancanpolat

 

 

Dr. Ahmet Yardımcı

Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Elazığ

https://abs.firat.edu.tr/tr/ayardimci

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Nazife Ülker Ertuğrul

Samsun Üniversitesi

Tıp Fakültesi,

Fizyoloji Anabilim Dalı

Samsun

https://tip.samsun.edu.tr/fizyoloji-ad/

 

 

Prof. Dr. Eylem Taşkın Güven
Adıyaman Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Adıyaman

https://abys.adiyaman.edu.tr/eylem-taskin-guven-1068/

 

Doç. Dr. Salih Tunç Kaya
Düzce Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Düzce

https://akademik.duzce.edu.tr/salihtunckaya

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Eylem Suveren
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Bolu

http://sbf.ibu.edu.tr/joomla-pages-5

 

 

Dr. Hayriye Soytürk
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Bölümü
Bolu
http://zdf.ibu.edu.tr/akademik-personel-khy

 

Prof. Dr. Nazan Dolu
Nişantaşı Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
İstanbul
https://orcid.org/0000-0002-3104-7587

 

 

 

Prof. Dr. Ferhan Esen
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Biyofizik Anabilim Dalı
Eskişehir
https://avesis.ogu.edu.tr/fesen

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Gülbahar Böyük Özcan
Ankara Medipol Üniversitesi

Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Ankara
https://www.linkedin.com/in/gulbahar-boyuk-ozcan-29012844/?originalSubdomain=tr

 

 

Prof. Dr. Selma Arzu Vardar
Trakya Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Edirne
https://personel.trakya.edu.tr/arzuvardar/

 

 Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Memi
Adıyaman Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı
Adıyaman
https://abys.adiyaman.edu.tr/gulsun-memi-943/

 

 

 Dr. Öğretim Üyesi Orkide Palabıyık
Trakya Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Edirne
https://personel.trakya.edu.tr/orkidepalabiyik/